Kommunerna 1955: Axelfors landskommun

AXELFORS kommun, som omfattar fyra av Svenljunga pastorats fem församlingar, nämligen Redslared, Revesjö, Ullasjö och Örsås, omsluter nära nog helt pastoratets femte församling, vilken utgöres av Svenljunga köping.
Näringslivet i kommunen utgöres till övervägande del av jord- och skogsbruk. Av industriföretag finnas några mindre s ådana inom metall- , textil- och konfektionsbranschen, varav Strömsfors bruk och AB Sveriges Förenade Trikåfabrikers fabrik i Åstafors är de äldsta med i medeltal ett 40-tal resp. 30-tal anställda.
I Ätrans och Assmans dalgångar inom kommunen finnes även ett flertal kraftstationer, varav Borås stads kraftverk i Axelfors är mest dominerande.

Enligt beskrivning i Kungl. Vitterhetsakademiens historia talas om en gammal kyrka i Revesjö. Den nuvarande är uppförd i medio av 1800-talet och ligger inbäddad i en fager och storvulen natur vid den vackra kyrksjön.

Axelfors pälsdjursfarm

Ullasjö Pälsdjursfarm AB, sannolikt landets största företag i branschen, ger i medeltal sysselsättning åt ett 20-tal personer. Företaget startades år 1935. På farmer finnes f.n. i runt tal 13000 minkar och 2000 rävar.

År 1865 fanns inom det område, som numera utgör Axelfors kommun, 3668 invånare.
År 1955 hade invånarantalet sjunkit till 1969.
Axelfors kommun är alltså en av de kommuner som mycket hårt drabbats av "flykten från landsbygden".

Axelfors Örsåsgården

Örsåsgården, en efter nutida krav mycket förnämlig bygdegård, uppfördes år 1950 med såväl statligt som kommunalt stöd. Den innehåller en större samlingssal med scen för riksteaterns fordringar och en mindre sal. Där inrymmes även kommunens arkiv och folkbibliotek. I källarvån. finnes bastubad och maskintvättstuga samt en större lokal för bordtennis och annan fritidsverksamhet.