Kommunerna 1955: Åstorps köping

Åstorp kommunalhus

Kommunalhuset

Åstorp simhall gymnastikhus

Simhallen och gymnastikhuset

Åstorp brandstation

Brandstationen

Åstorp samhälle från Björnekulla klint Söderåsen

Utsikt från Björnekulla klint (Söderåsen)