Kommunerna 1955: Åsunda landskommun

Åsunda karta teckning

Åsunda teckningar signaturer