Kommunerna 1955: Ätrans landskommun

Kortet avser Ätrans Kom.fullm. sista sammanträde i valperioden 1950-54 (Dec.1954) samtliga ledamöter utom en av sjukdom förhindrad närvara. Något foto å kommuncentrum finnes ej och kan f.n. ej lämpligen ordnas då samhällena äro uppgrävda för V.a. anläggning. Främsta raden å kortet avgående led. 2:dre man från vänster mångårig kom.fullm.led därav 6 år K.f. ordf. 3:dje man från vänster nestorn bland K.f. 34 år led. i K.f därav 20 år ordf. Stämmans ordf. 30 år. Till höger Kyrkoherden i Gunnarps - Gällareds pastorat.

Ätran signatur

Ätran kommunfullmäktige 1954