Kommunerna 1955: Bäckefors landskommun

Bäckefors rubrik

Vy från torget med kommunalhuset

I hjärtat av Dalsland ligger Bäckefors storkommun, som består av Bäcke, Ödskölts och en del av Råggärds socknar, omgiven av skogsmarker, mossar och berg. Den har 1.708 invånare, och hör således till Sveriges minsta storkommuner.
Någon direkt storindustri finns inte här, men däremot flera mindre, bl.a.
Dalslands Torvströfabrik och en avdelning av Göteborgs Bult- och Nagelfabrik. Så finns här en sjukstuga, som efter landstingsbeslut 1954, skall utbyggas till
lasarett.
En stor del av kommunen täcks av skog, och mossmark.
Befolkningen livnär sig huvudsakligen av åkerbruk och skogsavverkning. Flera större gårdar finns inom kommunen, men störst av dem är Säteriet Vättungen, som är ägare till största delen av skogsmarkerna inom kommunen.