Kommunerna 1955: Bälinge landskommun

Bälinge rubrikBälinge vapen

Bälinge sockenstuga

Sockenstugan

Byggd 1735 av ärkebiskop Steuchius, använd som kök åt biskopen. Varit skola och barnmorskebostad. Såld till kommunen 1824 för 10 riksdaler; stämmolokal. Restaurerad av kyrkan 1954 för 20000 kronor.