Kommunerna 1955: Daga landskommun

Daga rubrikDaga Gryts sockenstuga

Gryts sockenstuga. Använd som småskola åren 1855 - 1905.

Daga Velandersborgs skola

Velandersborgs skola. Skolan använd sedan 1826.

Daga Björnlunda järnvägsstation

Björnlunda järnvägsstation.

Daga Stjärnhovs järnvägsstation

Stjärnhovs järnvägsstation.

Daga Elghammars slott

Elghammars slott.

Daga Stjärnhov Båven flygfoto

Stjärnhov. Parti av Båven.

Daga Gryt flygfoto

Motiv från Gryt. Södermanland.

Daga Klövberget flygfoto

Utsikt från Klövberget.