Kommunerna 1955: Dalarö landskommun

Dalarö teckning

Dalarö karta

1357 innevånare
13493 hektar land
- Lotsplats -
- Tullstation -
- Badort -

Dalarö signaturer

Dalarö tullhus

Gammalt

Tullhuset Byggt år 1788

Dalarö ålderdomshem Malmgården

Nytt

Ålderdomshemmet Malmgården
Byggt år 1955

Dalarö turister 1

Dalarö turister 2

För turister

Dalarö sjöfart 1

Dalarö sjöfart 2 Huvudskär

och sjöfart