Kommunerna 1955: Dalby landskommun

Dalby rubrikDalby samhälle

Dalby samhälle är tätort inom kommunen och beläget på sydsluttningen av en utlöpare från Romeleåsen. I väster och söder utbreder sig den bördiga Lundaslätten. Bilden visar den tätare bebyggelsen från samhällets centrum öster om kyrkan söderut mot den betydligt lägre liggande järnvägen.

Dalby Heligkorskyrka


Dalby Heligkorskyrka, uppförd år 1060 såsom biskops-och klosterkyrka, är bygdens största sevärdhet. Av klostrets byggnader kvarstår endast den, av vilken en del syns till höger på bilden.

Dalby Hällestad

I Dalby kommun ingär numera Hällestad socken. Fotot, som visar byn från väster, är taget uppifrän en av de bokskogsklädda åsar, som gör trakten till kommunens naturskönaste.

Dalby Bonderup Siproex och Dalby stenkross

Dalby Siporexfabrik och Dalby Stenkross AB är kommunens dominerande industriföretag. Anläggningarna, av vilka bilden visar en del, är belägna i Bonderups socken, den tredje av delkommunerna inom Dalby kommun.