Kommunerna 1955: Bettna landskommunBettna text

Bettna samhälle järnvägsstation

Bettna samhälle med järnvägsstationen och kyrkan i bakgrunden

Bettna samhälle Åkerö slott

Åkerö slott på Åkerön i Yngaren, känt sedan slutet av 1200-talet, har ägts bl.a. av K. G. Tessin. Till vänster Åkerö-glasäpplets stamträd

Bettna Vrena Holmens bruk

Bettna: I Vrena delkommun ligger Holmens Bruks nya moderna fabriksanläggning för tillverkning av Holmen-board träfiberplattor.