Kommunerna 1955: Bergunda landskommun

Bergunda ångaren Thor

Med ångaren Thor kunde man förr färdas från Asa genom Helgasjön och Räppe kanal fram till Räppe
station.

Bergunda Bergqvara

Söder om Räppe ligger Bergqvara med sin vackra slottsruin, som minner om Trollar och Dacke.

Bergunda Gemla ålderdomshem

Följer vi Mörrumsån genom kommunen kommer vi till Gemla och här möter oss nya tiden. Här har kommunen uppfört sitt vackra ålderdomshem, som togs i bruk 1954.

Bergunda landshövding

Länets hövding förättade invigningen.

Bergunda Mia på Falkabacken

Hos "Mia på Falkabacken" lärde sig våra fäder att räkna och skriva.

Bergunda kommunfullmäktige

Nu sitter våra 35 "tyranner"och beslutar om centralskolor, skolskjutsar, skolfrukostar och fria läroböcker. De planerar morgondagens Bergunda, framtidens Sverige.