Kommunerna 1955: Bergsjö landskommun

Bergsjö rubrikBergsjö kommunhus

Del av Bergsjö samhälle, utfarten mot Hudiksvall. I förgrunden från vänster hemmet för kroniskt sjuka samt kommunalhuset. Bakom kronikerhemmet /högre beläget/ synes stiftelsen Bergsjöhus båda bostadsfastigheter.

Bergsjö är en ort som blivit riksbekant som jordgubbslandet framför andra. Invasionen av "utlänningar" under jordgubbssäsongen sätter helt sin prägel på samhälle och landsbygd, Bergsjö Fruktindustris saftfabrik och jordgubbsodlingarna runt hela socknen. Jordgubbsodlingarna har varit en småbrukets specialodling som givit näringsidkare och kommun rätt goda inkomster under årens lopp. Bergsjö är en övervägande jordbruks- och skogskommun med inslag av någon mindre industri. Socknen kan erbjuda turisten vackra vyer och storslagna utsikter och anses som en av landskapets mera natursköna.
Befolkningsmässigt är Bergsjö en av de mindre kommunerna, något över 3600 innevånare. Bristen på industrier som erbjuder arbetstillfällen är tyvärr kännbar. Stora investeringar ha senare åren gjorts i byggnationer av skilda slag. Första etappen av vatten- och avloppsföretaget för samhället är under slutförande. Likaså börjar pensionärshemmen bli färdigställda och inflyttningsbara. Livligt egnahemsbyggande pågår. Central- och enhetsskola skall uppföras så snart kreditrestriktionerna lättar. Samlade investeringarna betyder en skatt i överkant men vi hoppas trots detta på framtiden. Industrikommitté och övriga kommunens ansvarige är väl medveten om nödvändigheten av industrier av större eller mindre art för att rädda befolkningen för bygden och skattekronor för kommunen.

Bergsjö Fiskvikssjön

Utsikt över Fiskvikssjön med Älvåsarna i bakgrunden, sett från "Tybergs backe" efter gamla landsvägen.