Kommunerna 1955: Bjärnums landskommun

Bjärnum rubrik

Bjärnums kommun utgöres av gamla Norra Åkarps och Vankiva kommuner och har 4567 invånare. I kommunen ingår Bjärnums municipalsamhälle, som även är huvudort. Kommunens näringsliv företrädes av såväl jordbruk som hantverk och industri. Industrien är i huvudsak lokaliserad till Bjärnums samhälle, där det finnes ett 25-tal möbelfabriker av olika storlek.
Bjärnums kommun har genom kommunsammanslagningen fått en något otymplig geografisk utformning, som emellertid uppväges av mycket goda kommunikationsmöjligheter mellan de olika områdena. Samarbetet mellan de gamla kommundelarna har varit och är det allra bästa och under första fullmäktigeperioden 1951 - 1954 förekom i fullmäktige endast en votering.

Bjärnums folkskola

Bjärnums folkskola

Järnvägsgatan i Bjärnum

Bjärnum järnvägsgatan 1895

År 1895

Bjärnum järnvägsgatan 1955

År 1955