Kommunerna 1955: Bjärke landskommun

Bjärke karta


Bjärke kommun.
Fem socknar - Erska, St.Mellby, Lagmansered, Magra och Långared - blev 1952 Bjärke kommun, som dock fortfarande delas i fem församlingar och två pastorat. Omkring 5450 inv. bor i kommunen, där jordbruket, skogen och hantverket ger sysselsättning och tillför kommunen omkring 98000 skattekronor.
Från centrum av kommunen är avstånden'till Trollhättan, Vänersborg och Alingsås omkring 3 mil, till Göteborg omkring 7 mil. Vägen till storstaden är dålig och järnvägen smalspårig. Ändring måste till.
Sedan kommunsammanslagningen har här byggts 2 skolor och 5 lärarbostäder, köpts hus för tandläkare och veterinär, köpts mark, byggts branddammar o.s.v. Byggnadsplaner utarbetas. Polis- och brandstation m.fl. lokaler planeras, liksom också vatten- och avloppsledningar och ytterligare skolbyggnader. I dessa avseenden är väl de flesta kommuner sig lika.
Utdebiteringen till den borgerliga kommunen är nu 8 kronor; en kraftig höjning sedan 1950 då utdebiteringen genomsnittligt fastställdes till 3:80 kronor.

St Mellby nya skola

Bjärke Erska kyrka

Bjärke Kobergs slott

Den vackra och ganska orörda Anten hotas av reglering - vilken sjö gör
inte det? Kanske skall sjön bli Leijonhufwudättens gamla Gräfsnäsborg lik; endast en ruin som minner om det forna vackra. Vi hoppas att det inte skall bli så.

Bjärke Anten