Kommunerna 1955: Bjuvs köping

Bjuvs vapen

Bjuv Höganäs Billesholm Bjuvsverken

Höganäs-Billesholms AB, Bjuvsverken

Bjuv Höganäs Billesholm Bjuvverken trädgård

Trädgårdsanläggning vid Bjuvsverken

Bjuv folkets hus

Bjuvs Folkets hus

Bjuv Findus anläggningar

AB Findus anläggningar

Bjuv kolgruva i Gunnarstorp

Kolgruva i Gunnarstorp

Bjuv kyrka

Bjuv kyrka