Kommunerna 1955: Björna landskommun

Björna rubrik

Areal: 884,3 kvkm. (5 * 1,7 mil)
Invånarantal: 3230. (c:a 4 pr kvkm.)
Huvudnäring: Skogsbruk
Största skogsägare: Mo & Domsjö AB (c:a 60 %)
Viktigaste binäring: Jordbruk
Industri: Endast någon småindustri
Skattekronor: 68000
Utdebitering: Borgerl. k:n 10:-, kyrka 1:-, landst. 4:50
Viktigaste kommunikationerna: Norra stambanan och huvudväg nr 352 mellan s:a Lappland och Örnsköldsvik.
Omfattande kommunala investeringar genomförda och planerade de senaste sex åren (jfr följ. två bildsidor).
Kommunalförvaltningen ännu ej centraliserad.
Ordf.i kommunalfullmäktige: Skogsarb. Johan Norberg. Ordf, sekr. och kassör i kommunalnämnden: Folkskollärare Gunnar Dahlqvist.

Björna kommuns fyra största samhällen. (Vartdera om c:a 300 inv.)

Björna stationssamhälle

Björna stationssamhälle. Kommunens huvudort.
Hyresfastighet 1952 för 220000 kr. Vatten och avlopp 1953-54 för 700000 kr. Tandpoliklinik 1955 för 260000 och brandstation 1955 för 70000 kr.
Planerad centralskola för 1,3 milj. kr.

Björna Långviksmons stationssamhälle

Långviksmons stationssamhälle.
Beslut om utförande av vatten och avlopp 1955-56 för 800000 kr.
Planer på pensionärshem.

Björna Hemlings by

Del av Hemlings by, med folkskolan färdigbYggd år 1949 för en kostnad av 700000 kr.
Vatten och avlopp 1949 för 100000 kr. Lärarbostäder 1951-53 för 200000 kr.

Björna Nyliden

Nyliden.
Lärarbostäder 1950. Vatten och avlopp 1954-55 för
260000 kr.