Kommunerna 1955: Björsäters landskommun

Björsäter rubrik

Björsäters kyrka i vinterskrud

Björsäter kyrka ålderdomshem och kommunalhus

Grebo kyrka med ålderdomshem och kommunalhus.

Björsäter arbetarbostäder

Gamla arbetarbostäder i Bersbo gruvsamhälle, Värna socken.

Björsäter Blidsåkers gamla folkskola

Blidsåkers gamla folkskola, Björsåkers socken.

Björsäter källarbod Salvedal

Källarbod vid Salvedal under Borkhult, Yxnarums socken. Timrad omkr. år 1500. Östergötlands äldsta profana timmerhus (enl. prof. Sigurd Erixon).