Kommunerna 1955: Blidö landskommun

Blidö målning 1

Blidö. De tio öarnas kommun och de tusen skärens

Kommunen har inga landamären, det är det mäktiga skärgårdshavet, som ger vidden. Från de stora öarna vid segellederna i nordväst öppnar sig milsvida storfjärdar sydostvart mot de bebodda ytteröarna, och ännu längre ut ligger de stora havsfjärdarna mot Östersjön. Därute ligger skären i grupper på den väldiga havsvidden och längst ut ligger Svenska Högarna med fyrtornet, väktaren utanför världens farligaste kust.
Land som skapas ur hav - det är skärgård. Natur med urtidsprofil. Blidö kommun är skärgård åt alla håll. De flesta kommunens 1017 människor bor på de stora öarna Blidö och Yxlan. Blidö - moder-ön - med kyrka och kommunalhus, Yxlan, milslång men smal utmed stora segelleden med fartygstrafiken på Norrland och Finland. Fartygen byter lots i sundet vid Yxlans nordände, där ligger lots-stationen och samhället Köpmanholm. På andra sidan sundet ligger kommunens nyckel-ö för fastlandsförbindelsen - Furusund. Ön med badortstradition, där Strindberg bott och arbetat, och där tullverket har ännu djupare traditioner. Ännu finnes spår
av glansen från öns storhetstid, då stockholms-societeten med kung Oscar II i spetsen gästade ön, sommar efter sommar. Men idyllen är undanträngd idag, kommunen har fått landsvägsförbindelse med fastlandet, broar spänner från ö till ö ända ut till Furusund och bilfärjor drar förbindelsen vidare över segellederna fram till Blidö, kommunens centrum. - Det är tidens krav på snabbhet och bekvämlighet, som ger betingelserna för öarna nordväst i kommunen.
I sydost finns kontrasten. Få Svartlöga och Rödlöga är det sjö, vind och is som ger och alltid gett reglerna för liv. Folket där har radio, telefon och motordrivna båtar, i övrigt är livsbetingelserna desamma som för hundra år sedan. Den generation som nu lever därute är öarnas sista bofolk. Inom kort äir de avfolkade och sommarfolk tar dem helt i besittning. Storstadens jäktade människor söker sig ut till skärgården - urtidsnaturen, som ger kontrast och avspänning. Skärgårdssomrarna präglas helt av fritidsfolket - mer och mer blir ö-världen ett fritidsområde. Så är utvecklingen i Blidö kommun, såväl som annorstädes i det område, som
kallas Stockholms skärgård.
Det är en gigantisk omvälvning som sker och som ställer
många problem. Det är en utveckling, som tiden själv skapat och den kan icke hejdas - men den måste ledas. Ty en ny och helt förändrad tid kommer i skärgården, den som blir dess framtid. De stora och egenartade värden, som gör skärgarden till vårt lands märkligaste landskap, måste bevaras åt
denna tid.

Blidö målning 2

Land skapas ur hav - urtidsnatur -

Blidö gamla bodar Norröra

Blidö öarna skären text

Blidö Köpmanholm Yxlan

Blidö foto

Blidö österbåts

Blidö kyrka