Kommunerna 1955: Bollnäs landskommun

Bollnäs vapen

Bollnäs centralort

Bollnäs kommunalhus

Kommunalhuset

Bollnäs Dönjegården

DÖNJEGÅRDEN - ungdomsgård -
"Det ligger mycken offervilja bakom detta verk, inte bara av medlemmarna i frisksportarklubben Dönje, utan av hela bygden. Många villiga armar har räckts till hjälp för att bistå ungdom, som vill bygga vidare i samhället."

Bollnäs signaturer