Kommunerna 1955: Boo landskommun

Boo vapen

Boo Skurubron

Skurubron leder till Boo kommun och Värmdön den är nu under till- och ombyggnad

Boo husmorsgymnaster hembygdsgården

Husmorsgymnasternas uppvisning vid Boo-spelen å Hembygdsgården år 1954

Boo vapen Björnknäs Forseth

Kommunvapnet i konstnärlig utsmyckning vid Björknäs skola av Einar Forseth

Boo kommunhus

Kommunalhuset uppfört år 1948

Boo signaturer