Kommunerna 1955: Borensbergs landskommun

Borensbergs kommun (f.d. Brunneby, Klockrike och Kristbergs kommuner) i Östergötlands län med c:a 4300 innevånare, är en blandad jord- och skogsbruks-samt industrikommun. Kommunens naturliga centrum är Borensbergs samhälle med c:a 1300 innevånare och platsen för många småindustriers verksamhet. Vidare finns tätorterna Karlsby och Klockrike stationssamhällen med vardera c:a 300 innevånare och centrum för några småindustrier. Kommunen består av skogsbygd (Kristberg) och slättbygd (Klockrike) med tätorten Borensberg och dess närmaste omgivningar (Brunneby) som buffert mellan de båda. Många sjöar förljuvar naturen och genom stora delar av kommunen flyter Motala ström och Göta Kanal, bildande vackra blå band i ett fagert landskap. - Det kommunala livet slutligen, präglas av idoghet och samarbetsvilja samt påtaglig förståelse för de gamla delkommunernas problem.

Borensberg kommunhus

Utsikt från Borensbergs folkskolas andra våning. I förgrunden kommunalhuset innehållande kommunalkontor, nämndrum, sessionssal och övriga biutrymmen samt folktandvårdspoliklinik, landsfiskalskontor, sjukkassa och nio bostadslägenheter. Fastigheten uppfördes åren 1949 - 1950. I bakgrunden skymtar ett av kommunens tre ålderdomshem, tidigare tillhörande f.d. Brunneby kommun. Hemmet har 17 vårdplatser och är modernt. Till höger syns en del av den
stora och vackra esplanad med gräsmattor och planteringar, som kommunen färdigställt.

Borensberg Kvarns herrgård

Kvarns herrgårds corps de logi i f.d. Kristbergs kommun. Byggnaden äges numera av Linköpings stad, som hyr ut densamma till olika föreningar och som på sommaren har skollovskoloni där.

Borensberg Brunneby kyrka

Brunneby församlings gamla kyrka i vinterskrud. Kyrkan är vacker och så tillvida märklig, i det att den är privatägd och användes av ägaren, en godsägare på Brunneby gård som sädesmagasin. Brunneby församlingsbor är hänvisade till ett församlingshem i Borensbergs samhälle eller till Klockrike kyrka med vilken församling Brunneby bildar gemensamt pastorat.

Borensberg Motala ström

En vacker vy från Borensberg med Motala ström och holmen med kvarnen. Fotot är taget från den vackra gamla strömbron, som utgör förbindelseled på vägsträckan Linköping - Borensberg - Motala.