Kommunerna 1955: Bosarps landskommun

Bosarp Ringsjön

Från Ringsjöns västra strand sträcker sig Bosarps kommun västerut

Bosarp runsten Västra Strö

Runstensmonumentet vid Västra Strö minner om länge sen svunna tider

Bosarp Stehags kyrka

Stehags kyrka från slutet av 1100-talet med väggmålningar

Bosarp kyrkgrund

Den restaurerade grunden till Bosarps 1100-tals kyrka

Bosarp Näs kyrka

Näs kyrka invid Trollenäs slott

Rönneholms slott - nu vårdhem för sinneslöa

Bosarp folkskola

Bosarp nya folkskola

Bosarp Stehag pensionärshem

Pensionärshem i Stehag