Kommunerna 1955: Bräcke landskommun

Bräcke rubrikBräcke stiftelsehus

I ovanstående byggnad - ett av Bräcke kommuns stiftelsehus - är kommunens sessionssal med foajé inrymd.

Bräcke flygfoto

Bräcke kommun har samrealskola, lantmäterikontor, läkare och apotek samt kommunalkontor.

Bräcke Revsundasjön flygfoto

Vid Revsundssjön har ortsborna sommartid fina möjligheter till bad, segling och motorbåtsfärder. Fiske bedrives ganska livligt både vinter som sommar.

Bräcke från Boberget

Terrängen kring Bräcke är kuperad och skogrik. En stor del av innevånarna ha sin näring av skogsbruk och jordbruk.