Kommunerna 1955: Bräkne-Hoby landskommun

Bräkne-Hoby hällkista

Hällkistan vid Snitting erinrar om 4-tusenårig bondekultur.

Den blekingska provinsdelen Bräkne har i landskapseken velat se tecknet för odlingsvärv under hårda villkor. I häradet blev Hoby tidigt en samlingspunkt. Från kusten vid havet längs Bräkneån trängde de äldsta bebyggarna över lerorna mot lätt mylla i dalstråken och mot villebrådsrika skogar norrut. Där denna odlingsled överkorsades av landskapets västöstliga färdriktning blev så småningom en lämplig byplats, skyddad från det farliga havet av forsarna vid Väby och Björstorp. På Hobyåsens sydspets växte det nuvarande samhället fram.
De viktigaste naturbetingelserna för socknens liv och utveckling har därmed antytts: havet, ån, jorden, åsen, graniten och skogen.
En speciell prägel har samhället fått genom att landstingets ungdomsskolor där fått sina ändamålsenliga hem...

Bräkne-Hoby folkhögskola

Folkhögskola

Bräkne-Hoby hemvårdarinneskola

Hemvårdarinneskola

Bräkne-Hoby lanthushållsskola

Lanthushållsskola

Bräkne-Hoby skogsvårdsskola vid Sjöarp

Skogsvårdsskola vid Sjöarp

Bräkne-Hoby lantmannaskola

Lantmannaskola

Bräkne-Hoby småskola

1844 års småskola