Kommunerna 1955: Degerfors köping

Degerfors köping vapenDegerfors köping

Degerfors köping karta

Degerfors köping medborgarhuset

Medborgarhuset, köpingens förvaltningsbyggnad färdigställd år 1949.

Degerfors köping folk- och realskola

Nybyggd folk- och realskola, etapp 1, färdigställd år 1955.

Degerfors köping ålderdomshem

Ålderdomshem med tillbyggnad. Den äldre byggnaden till vänster å bilden uppfördes är 1924 och tillbyggnaden, mittenpartiet samt högra delen av byggnadskroppen år 1954.

Degerfors köping flerfamiljshus

Vy avseende flerfamiljshus och eget hem. Färdigställd 1950 - 1952.