Kommunerna 1955: Edefors landskommun

Edefors rubrikEdefors Edeforsen

Den vackra Edeforsen har givit socknen dess namn. Forsen är känd för sitt laxfiske, som nämndes i hävderna redan på 1300 talet.

Edefors Edeforsen nedströms

Nedanför forsen vidgar sig älven till ett lugnare lopp mellan de branta stränderna.

Edefors Harads kyrka

Harads är socknens centrum med kyrka.

Edefors Harads centrum

Folktandvård, pensionärshem m. fl. oficiella byggnader.

Edefors älven 1

Edefors älven 2

Den odlade bygden är koncentrerad till backarna vid den här nästan kilometerbreda älven som går mitt igenom socknen.

Edefors skogsarbete

Skogen är socknens förnämsta inkomstkälla.

Edefors Harads

Parti av Harads.