Kommunerna 1955: Eda landskommun

Eda vapen

Gränskommun i Jösse härad
Ytvidd 289 kvm - Folkmängd: 6317

Inom kommunen finns 27 hemman samt 2 municipalsamhällen, Charlottenberg och Åmotfors. Nordvästra stambanan löper genom kommunens lägsta delar. Eda är dock till större delen höglänt med till 70% skogbeväxt yta. Sjörikedomen är markant och de många älvarna bilda flerstädes fall.

Eda karta

Eda är gammal bygd, och "Eda skog" är omtalad i de isländska sagorna. Till skydd vid gränsfejder uppfördes förr skansar. Den viktigaste, Eda skans, är restaurerad och minner nu om fädrens kamp för hem och bygd. Om samförstånd och bestående fred talar fredsmonumentet i gränsgatan vid Eda.

Eda Charlottenberg

Municipalsamhället Charlottenberg

Charlottenberg är genom sitt läge centralpunkten i Eda kommun och har, såsom slutpunkt på Nordvästra stambanan, pass- och tullstation, samt är även stationsort för provinsialläkare, apotek och landsfiskal. Hit är också kommunens förvaltning centraliserad.
Folkmängd: 1482

Eda Åmotfors

Municipalsamhället Åmotfors

Åmotfors ligger i sydligaste delen av Eda och har kommunens två största industrier, Åmotfors pappersbruks A. B. och A. B Norma Projektilfabrik.
Folkmängd: 1266

Eda fredsmonument

Fredmonumentet - Eda

Vinterskog och sommarsjö

Eda Hovilsrud

Hovilsrud - Eda

Eda Bysjön

Bysjön - Eda