Kommunerna 1955: Dösjebro landskommun

Dösjebro rubrik

Dösjebro ålderdomshem

Ålderdomshemmet.
Byggt åren 1925-26. Det största på Malmöhus läns landsbygd fram till Vintriehemmets tillkomst. Har f.n. 18 pensionärer. Tidvis, då det gällt hjälpa omkringliggande kommuner, har antalet varit 33. Moderniserings- och ombyggnadsplaner föreligger nu.

Dösjebro stadspark

"Stadsparken". En på enskilt initiativ tillkommen plantering, numera övertagen av kommunen. En fridfull tillflyktsort!

Dösjebro Disiebro eller Dysiebro

Disiebro eller Dysiebro
Används ännu, men skall inom kort byggas en ny bro. Den gamla skall, enl. k.fm. beslut stå kvar som kulturellt minnesmärke. Inskription: Här har ståt et fältslag år 1160. Bygd af mäster B. B. Annelöf år 1770

Dösjebro signaturer