Kommunerna 1955: Döderhults landskommun

Döderhult kyrka park och staty

Kyrkan och Döderhultsparken med staty av Axel Pettersson, "Döderhultarn".

Döderhult kommunalhus och pensionärshem

Kommunalhuset med kommunalt hyreshus och pensionärshem i bakgrunden.

Döderhult kyrksamhälle

Del av Döderhults kyrksamhälle, sett från kyrktornet.

Döderhult skola Påskallavik

Skolhus i Påskallavik.

Döderhult Emsfors pappersbruk i Påskallavik

Emsfors pappersbruk i Påskallavik.

Döderhult hamn i Påskallavik

Hamnområde i Påskallavik.

Inom södra sockendelen minner ett flertal hamnar och oräkneliga stenbrott om stenindustriens storhetstid.
Våneviksgraniten finner vi i riksdagshuset, konserthuset, sportpalatset och många andra byggnader i Stockholm, landet i övrigt och hela världen.

Döderhult konserthus stenbrott

Konserthusets stolta pelarfasad är ett verk av stenhuggare från Döderhult.

Döderhult Antonson staffansstaty

Den skicklige stenhuggaren är även bildhuggare.
Oscar Antonsons "Staffansstatyn" har huggits i Vånevik.