Kommunerna 1955: Ekeby och Gällersta landskommun

Ekeby och Gällersta rubrikEkeby och Gällersta forngårdsfesten

Forngårdsfesten.