Kommunerna 1955: Ekerö landskommun

Ekerö rubrikEkerö Björkö

Kommunen består av omkring 120 öar. Detta är en bild från det på fornlämningar rika Björkö.

Ekerö lärarbostad vid Träkvista skola

I kommunen finnes också modern bebyggelse. Detta är nyuppförda lärarbostäder vid Träkvista skola.

Ekerö lärarbostad vid Munsö skola

Men även så tidigt som på 1920-talet uppfördes tilltalande byggnader (lärarbostäder vid Munsö skola).