Kommunerna 1955: Everöds landskommun

Everöd rubrikEveröd riksdagsman Jönsson

Riksdagsman Jönsson diskuterar kostnaderna för nya kommunalhuset

Everöd kommunalhuset

Nya kommunalhuset

Everöd nyckelöverlämning

Nyckelöverlämning vid invigningen
Nämndsordf. Johansson överlämnar nyckeln till fullmäktigeordf. Andersson