Kommunerna 1955: Fjällsjö landskommun

Fjällsjö 1

Fjällsjö 2