Kommunerna 1955: Fjärdhundra landskommun

Innevånareantal: 4400 personer
Näringar: Jordbruk med boskapsskötsel.

Fjärdhundra traktor

Jordbruket karaktäriseras främst av den höga maskinella standarden. Gårdarna äro utan undantag välbyggda och ägorna välbrukade.

Ett blickfång

Fjärdhundra silo

av högsta märke är Centralföreningens i Enköping nybyggda silosanläggning i Fjärdhundra stationssamhälle.

Fjärdhundra signaturer