Kommunerna 1955: Folkunga landskommun

Folkunga Väderstad stationssamhälle

Väderstad stationssamhälle, Folkunga kommuns centrum.
Folkunga kommun bestående av Väderstad, Hogstad, Kinna, Hov, Appuna och Kumla församlingar. Areal 19290 hektar, folkmängd 3341, antal skattekronor 79414:-.

Folkunga signaturer