Kommunerna 1955: Folkärna landskommun

Folkärna vapenFolkärna rubrik

Folkärna
socken i Folkare härad, sydöstra Dalarna.
Yta: 215,90 km2. Invånarantal 4800.
Jordbruksbygd. Några få industrier. Fordom bergsbruk.
Folkärna kyrka byggdes 1853. Dess torn är från medeltiden. I kyrkligt avseende tillhör Krylbo köping Folkärna.
Inom socknen finns en folkhögskola, Sjövik. På södra sidan av Dalälven ligger Brunnbäck. Folkärna är Erik Axel Karlfeldts födelsebygd.

Folkärna signaturer

Folkärna Brunnbäck minnessten

"Men stenen står hög vid Brunnbäcks älv
och stolt i sin stumhet talar om kraft, som i trångmål vet hjälpa sig själv"
E.A.Karlfeldt i "Uppbrott" ("Fridolins visor")

Folkärna Brunnbäck Karlfeldts monument

"Här vill min oro sova i det förgångnas ro".
E.A.Karlfeldt.
Monumentet rest vid skaldens fädernegård i Karlbo.

Folkärna kyrka

Folkärna kyrka.

Folkärna Kopparfors kartonfabrik Fors

Kopparfors' kartongfabrik, Fors, Folkärna.