Kommunerna 1955: Fors landskommun

Fors Böle skola

1. Böle skola.

Fors Hölle kraftstation

2. Hölle kraftstation. Ett av de tre kraftverk, som äro belägna inom kommunen.

Fors Annedals gård

3. Annedals gård, vackert belägen vid Indalsälven.