Kommunerna 1955: Fredrika landskommun

Fredrika rubrik

Blev år 1799 egen kommun avskild från Åsele. Till förstärkning erhölls några byar från Björna och Bjurholms kommuner, återförda 1860-talet. Sålunda krympt till 1131 kvkm och med en folkmängd av 744 personer, fick en rad duktiga kommunalmän taga i sin vård en liten och fattig lappmarkssocken. 1860-talets svåra nödår försvagade kommunens ekonomi. Kommunen måste upptaga lån till inköp av livsmedel. Men bestämmelserna i 1842 års folkskolestadga efterföljdes så långt möjligt var: skolor inrättades, skolhus byggdes och dessutom måste vägar byggas, dock allt tvingad till största sparsamhet.

Fredrika kyrkby flygfoto

Fredrika kyrkby har genom tillkomsten av allmänna byggnader och en rad enskildas bostadshus under senaste åren begynt taga formen av ett modernt samhälle.

Nittonhundratalet begynner här liksom annorstädes med en sakta utveckling. Kommunen är en utpräglad skogsbygd och skogsprisens växlingar sätter sin prägel på kommunens liv. Jordbruket är av mindre betydelse. Ingen industri. Folkökningen var i början av århundrandet betydande men har under senare år visat tendens till minskning.
År 1900 hade kommunen 1224 personer
"1950 -"- 1712 -"-
"1954 -"- 1697 -"-
Senaste årtiondets utveckling inom kommunen är betydande men har ställt stora krav på skattebetalarna.
Ett minnesår för kommunen är 1941, då blev kommunen eget provinsialläkaredistrikt. Särskild bostad, jämte mottagningslokaler, har uppförts av kommunen.

Ålderdomshemmet i Fredrika.

Kommunens åldringar fingo år 1950 ett gediget hem. Där bor 18 pensionärer, men flera väntar på plats. Vantrivsel eller klagomål förekommer ej.

Kommunens förvaltning centraliserades år 1951.
I ett nybyggt kommunalhus erhöll kommunens förvaltande organ ljusa och tidsenliga lokaler.

Fredrika kommunalhuset

Kommunalhuset i Fredrika.

Kommunens fullmäktige hava nyligen beslutat att i år påbörja den tredje etappen i ett ganska dyrbart vatten- och avloppssystem inom kyrkbyn.
Inom skoldistriktet äro anställda 8 folkskollärare och 7 lärare i en s.k. mindre folkskola och småskola.
Distriktet kunde under 1954 taga i bruk ett modernt skolhus i kyrkbyn för 7 läraravdelningar.

Fredrika kyrkbyns folkskola

Kyrkbyns folkskola.