Kommunerna 1955: Fridlevstads landskommun

Fridlevstad rubrik

Fridlevstad kommunalhus

Kommunalhus med kommunalkontor

Fridlevstad egnahemshus

Egnahemshus

Fridlevstads kyrka

Fridlevstads kyrka

Fridlevstad Gillabro

Gammal valvbro, "Gillabro"