Kommunerna 1955: Fristads landskommun

Fristad rubrik

Kort presentation av Fristad.

I den natursköna Sjuhäradsbygden, en och en halv mil norr om Borås, ligger Fristad.
Dess landskap är starkt kuperat och innesluter tre vackert belägna sjöar; Öresjö, Ärtingen och Säven. Viskan som flyter genom socknen, ger kraft åt elektricitetsverk, kvarnar och sågverk innan den rinner ut i Öresjö.
Rikligt med fornlämningar vittna om att socknen är en uråldrig samlingsplats och sägnerna ha mycket att berätta om fristadsbygden.
En sevärdhet är naturparken Kröklings hage, som ligger väl skyddad för kalla och hårda vindar och där träd och sällsynta växter frodas ovanligt väl. Fristads hed var från 1700-talet Kungl. Älvsborgs Regementes mötesplats tills 1914, då det flyttade till Borås.

Kommunen har 5100 invånare, varav ung. hälften bor inom de 5 samhällena Fristad, Borgstena, Frufällan, Sparsör och Gingri. Vid kommunsammanslagningen 1952 bildades kommunen av socknarna Fristad, Borgstena, Gingri, Tärby, Vänga och Tämta.
Av industrierna är AB Skyddskläder störst. Sedan ett tiotal år har bostadsbebyggelsen ökat avsevärt, ny brandstation byggdes år 1954, miljonarbeten med vatten- och avlopp pågår och i kommunal stiftelseregi bygges flerfamiljshus.
Folkskolorna har 23 läraravdelningar, uppdelade på 6 undervisningsställen i kommunen och ålderdomshem finns i Fristads och Borgstena samhällen.
Skatteunderlag 1954: 129000 skattekr. Älvsborgs läns Folkhögskola är förlagd till Fristad.

Fristad Kungl Älvsborgs regementes mötesplats minnesten

Minnestenen vid Kungl. Älvsborgs regementes gamla mötesplats

Fristad järnvägsstation

Järnvägsstation

Fristad fristadsvy

Fristadsvy

Fristad 1700-talsstuga

En 1700-talsstuga

Fristad Öresjö

Öresjö

Fristad centralskolan

Centralskolan

Fristad ålderdomshemmet

Ålderdomshemmet

Fristad Örebro över viskan

Örebro över Viskan

Fristad modell

Kom. kamrer Arne Gustavson
Vägmästare Lars O. Nord
Folkskoll. Åke Alexanderson
kring en modell av samhället Fristad

Fristad va-arbete 1

Va-arbete

Fristad VA-arbete 2