Kommunerna 1955: Frösåkers landskommun

Frösåker kommunalkontor

Kommunalkontoret.

Frösåker Börstil ålderdomshem

Börstils ålderdomshem.

Frösåker Frösåkershems hyreshus

Frösåkershems hyreshus.

Frösåker Börstil Tuskötäppan

"Tuskötäppan" motiv från Börstils socken.

Frösåker Valö ålderdomshem

Valö ålderdomshem.

Frösåker Gammelhus midsommardans

Midsommardans vid Gammelhus.

Frösåker Hargshamn hamn

Hamnen Hargshamn.

Frösåker vårvinter Valö

Vårvinter i Valö.

Frösåker Hargs bruk

Motiv från Hargs bruk.

Frösåker Forsmarks bruk

Motiv från Forsmarks bruk.

Frösåker Hökhuvud klockstapel

Gammal klockstapel i Hökhuvud.

Frösåker Börstils kyrka

Börstils kyrka.