Kommunerna 1955: Frösö köping

Frösö rubrikFrösö vapen

Frösö runsten

1050 (omkr.) Första Frösöbron bygges (?)
Runsten reses. Jämtland kristnas.
1345 Kungsgården blir säte för Jämtlands förvaltning.
1350 Konung Magnus Eriksson med Drottning Blanca och söner taga tillfälligt säte på Kungsgården (?)
1480 (omkring) Lagting hålles första gången på Sprotedet.
1578 Jämtlands första skola förlägges till Västerhus.
1611 Frösö skans - Jämtlands fästning - bygges vid kungsgården av Baltzar Bäck
1643 Sista kända lagtinget hålles på Sprostedet.
1663 De första milstenarna uppsättas på vägen Frösön-Sundsvall av guvernören Johan Oxenstierna.
1679 Frösö trivialskola inrättas i Stocke.
1690 Frösö exercisplats öppnas för Jämtlands Dragonregemente (senare Jämtlands Fältjägarregemente).
1734 Klockstapel uppföres av Pehr Olofsson från Dillne.
1762 Frösön får egen präst (komminister under Sunne pastorat).
1810 Sista landstinget hålles på Frösön.
1833 Jämtlands Bibliotek inrättas i Stocke.
1843 Frösön får fast folkskola.
1898 Hornsberg blir municipalsamhälle. Frösö kyrka brinner delvis ned.

Frösö kyrka Oviksfjällen flygfoto

Flygbild. Utsikt från Frösö kyrka mot Oviksfjällen

1900 Templet återuppbyggt
1905 Frösön blir åter eget pastorat
1911 Jämtlands Fältjägarregemente flyttar till Östersund.
1912 Frösö sjukhus öppnas
1919 Kommunalfullmäktige och municipalfullmäktige inrättas.
1926 IV Flygkåren (senare Jämtlands Flygflottilj) förlägges till Frösön.
1948 Frösö blir köping

Frösön

Frösön