Kommunerna 1955: Frötuna landskommun

Frötuna rubrikFrötuna kyrka

Frötuna kyrka

Frötuna Rådmansö kyrka

Rådmansö kyrka

Frötuna signaturer 1

Frötuna signaturer 2

Frötuna roslagsskuta Spillersbodafjärden

Sista rosIagsskutan passerar Spillersbodafjärden

Frötuna vaxholmsbåt Spillersobda brygga

Sista ordinarie vaxholmsbåten lämnar Spillersboda brygga

Frötuna Calle Scheven Håtö Svansar

Kalle Scheven med brygga och bostad på Håtö Svansar