Kommunerna 1955: Frövi köping

Frövi rubrikFrövi vapen

Näsby kommun i Fellingsbo härad, Örebro län, trädde vid årsskiftet 1954-1955 in i köpingarnas rad. Beslutet härom fattdes av regeringen i konselj den 27 aug. 1954. Frågan om att kommunen skulle ombildas till köping har diskuterats ett 10-tal år. Tanken väcktes inom Frövi municipalsamhälle, som bildades 1914. Halva folkmängden bodde i municipalsamhället. Köpingens areal är 68 kvkm. och folkmängden c:a 2600 personer.

Frövi Hinseberg

Hinseberg

Frövi karta

Tidigare har stora delar av kommunen tillhört Hinsebergsgodset, som räknar sina anor från 1400-talet. När riddaren Matts Pedersson skrev sig som ägare till Hinseberg hette det om honom, att han tillhörde den gamla Hinsebergsläkten. Denna gård har under seklernas gång haft många ägare. Under åren 1793-1909 tillhörde den släkten Tersmeden. Sedan 1940 har Hinseberg tjänstgjort som vård- och arbetshem för psykiskt efterblivna pojkar.

Frövi järnvägsstation

Frövi järnvägsstation

Frövi Näsby prostgård

Näsby prostgård

Frövi Frövifors pappersbruk

Frövifors pappersbruk

Frövifors Bruks A B, som är ägare av det gamla Frövi bruk, driver den största industriella anläggningen i köpingen. Bruket är gammalt. Bland ägarna räknas även Gustav Vasa. 1888 revs smedjorna för att ge plats åt trämassefabrik och pappersbruk. Tillverkningen pr år är nu uppe i omkr. 13000 ton papper och 28000 ton massa.
Järnvägen har haft stor betydelse för Frövi samhälles utveckling. 1857 var järnvägen färdig mellan Frövi och Örbro.

Frövi Frövibro

Vackert parti vid Frövibro

Nu är Frövi en viktig knutpunkt för trafiken mellan Mjölby, Stockholm, Krylbo och Ludvika. Över 60 man är nu knutna till Frövi station, där omkr. 115 tåg pr dygn passerar.

Frövi folkets hus

Frövi nya Folkets hus

De kommunala lokalerna är sedan nyåret 1955 förlagda till Frövi nya Folkets hus. Byggnaden innehåller även samlingslokaler i olika storlekar (A-, B-, C- och D-sal), klubbrum, bibliotek, studierum, affärer, bank, kaffé och två bostadslägenheter m.m.

Frövi simundervisning Väringen

Simundervisning vid Väringen

Frövi bostads- affärshus

Modernt bostads- och affärshus

Frövi Näsby kyrka

Näsby kyrka

En idrottsplats är under byggnad i kommunal regi.
När Näsby blev köping och fick namnet Frövi blev inte kyrkoförsamlingens namn ändrat. Den heter alltfort Näsby.