Kommunerna 1955: Fryksände landskommun

Fryksände rubrikFryksände Torsby

Fryksände kommun omfattar sedan kommunsammanslagningen år 1952 även före detta Lekvattnets kommun efter det att Lekvattnet varit skild från "moderkommunen" i 100 år.

Fryksände Torsby järnvägsgatan

Torsby utgör kommunens centrum och blev municipalsamhälle år 1909 och upphörde som sådant 1 jan. 1955. Utbrytning till köping var aktuellt under åren 1946-1951 vilket avlivades i samband med kommunsammanslagningen.

Fryksände Oleby sorteringsverket

Bygdens näringsliv representeras huvudsakligen av skogsbruket med dess binäringar.

Fryksände Fryken Kollsberg

Fryksände Kvarntorp

Finnkulturen lever delvis kvar i bygden. Finngården Kvarntorp förvärvades av kommunen från Allmänna Arvsfonden år 1954· Rökstugan i manbyggnaden anses som den bäst bevarade i dessa bygder. Gården uppfördes troligen år 1671 och var bebodd till år 1952.

Fryksände Lysvik

Till sist en bild från Fryksändes grannkommun i söder, Lysvik,varifrån bl.a. direktör Larssons stamfränder härstamma och en av de två kommuner i landet som icke är ansluten till Landskommunernas förbund.