Kommunerna 1955: Gnesta köping

Gnesta rubrik

Gnesta kyrka Frösjön

Kyrkan vid Frösjöns strand

Gnesta järnväg

I det väna Sörmland

Gnesta samrealskolan

Samrealskolan

Gnesta idyll industri

Idyll blandas med industri

Gnesta centrum

och modern bostadsbebyggelse

Gnesta kärleksstigen Frösjön

Kärleksstigen vid Frösjön

Gnesta signaturer