Kommunerna 1955: Godegårds landskommun

Godegård Övralid Heidenstam

En skaldeboning i vår kommun.

Godegård Medevi grötlunken

Den traditionella grötlunken i Urban Hjärnes Medevi.

Godegård kyrka

En bild från Godegårds gamla kyrka. Invigd år 1251.

Godegård Årsjön Östergyllen

Bergslagsbygd i "Östergyllen".