Kommunerna 1955: Grangärde landskommun

Grangärde vapen rubrik

Grangärde signaturer

Grangärde sockenstuga kyrkby

Sockenstugan i Grangärde kyrkby.

Grangärde Grängesberg gruvor centralschakt separeringsverk

Centralschakt, maskinhus och separeringsverk vid Grängesbergs gruvor