Kommunerna 1955: Götene köping

Götene sigill

Götene torget

Torget

Götene idrottsplatsen

Idrottsplatsen

Götene nya skolan

Nya skolan

Götene nya ålderdomshemmet

Nya ålderdomshemmet

Götene HSB-hus

HSB-hus.

Götene Lidköpingsvägen

Motiv från Lidköpingsvägen.