Kommunerna 1955: Habo landskommun

Habo rubrikHabo kyrka

Habo kyrka. Träkyrka från medeltiden med unika målningar.

Habo Vättern Baskarps udde

Vy över Vättern med Baskarps udde i bakgrund.

Habo lax Höksån

Hoppande lax laxfiske Höksån.

Habo ålderdomshemmet Malmgården

Ålderdomshemmet Malmgården